Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Veilige zorg & gedragsregels

Uw behandeling wordt altijd vergoed door uw zorgverzekering

Om uw verblijf in onze kliniek voor u en onze medewerkers zo prettig en veilig mogelijk te maken, hebben wij samen met politie en justitie een aantal normen opgesteld. Iedereen in de kliniek moet zich hier aan houden. De normen zijn opgenomen in het landelijke project Veilige Zorg®.

Alles op een rij

 1. In de kliniek gaan wij respectvol met elkaar om. 
 2. Bezoekers zijn op afspraak van harte welkom. Patiënten en bezoekers dienen aanwijzingen op te volgen van medewerkers, en geen overlast te veroorzaken voor andere patiënten en bezoekers.
 3. Geweld in welke vorm dan ook, (seksuele) intimidatie, vernielen van eigendommen en in het bezit zijn van wapens staan wij niet toe. 
 4. Alcohol en drugs zijn niet toegestaan. Wanneer deze middelen aanwezig zijn, worden deze in beslag genomen door de beveiliging en zo nodig overgedragen aan de politie. 
 5. Let goed op uw eigendommen. Diefstal wordt in geen enkel geval getolereerd.
 6. Vraag eerst om toestemming aan onze medewerker, patiënt of bezoeker, als u een foto of filmopname van hem of haar maakt in ons kliniek. 
 7. Mobiel bellen is vrijwel overal toegestaan. Ruimtes waar niet mag worden gebeld, omdat een mobiel toestel storend kan werken voor apparatuur en zelfs kan leiden tot gevaarlijke situaties voor onze patiënten, worden duidelijk aangegeven door middel van borden en stickers. Bij een dergelijk verbod is het ook niet toegestaan om uw mobiel stand-by te laten staan.
 8. In de gebouwen geldt een algemeen rookverbod. Dat geldt ook voor elektrisch roken. Er kan uitsluitend buiten gerookt worden.
 9. Hulphonden zijn welkom in de kliniek. Na overleg met de deskundige Infectiepreventie kunnen hulphonden worden toegestaan. Neem hiervoor contact op. Andere dieren hebben in verband met mogelijke infectieziekten, geen toegang tot de kliniek. 
 10. Voor de parkeerterreinen van MKA Klinieken geldt het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV). 
 11. Op de terreinen en in de gebouwen bestaat een algemene identificatieplicht. Iedereen moet zich met een geldig legitimatiebewijs kunnen identificeren.

Veilige zorg

Veilige zorg betekent, naast goede en deskundige zorg, ook een veilige omgeving voor iedereen: voor patiënten, medewerkers en bezoekers. Helaas is de praktijk wel eens anders. Ook in de kliniek neemt de agressie toe. MKA kliniek speelt hierop in door gebruik te maken van het landelijke project Veiligezorg. Onderdeel van het project is een nauwe samenwerking met gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie. Het doel is om de agressie binnen de kliniek te bestrijden.

Overtredingen

Wanneer u een overtreding begaat wordt u hierop aangesproken door een medewerker. Wanneer dit geen effect heeft, wordt de beveiliging ingeschakeld. Indien nodig, roept de beveiliging de politie op en wordt aangifte gedaan.

Behandelingen

Wij zijn gespecialiseerd in diverse behandelingen en onderzoeken op het gebied van mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie.

Korte wachttijden

Wij hanteren zeer korte wachttijden voor een consult, diagnose of behandeling binnen één van onze klinieken.

100% vergoed

MKA Klinieken Nederland levert hoofdzakelijk verzekerde zorg welke vergoed is vanuit uw basis zorgverzekering.