Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Veilig naar de kaakchirurg

Uw behandeling wordt altijd vergoed door uw zorgverzekering

Het leveren van kwaliteit is voor ons het allerbelangrijkst. Uiteraard in de (na)zorg richting patiënten en hun verwijzers maar ook in alle processen die spelen buiten de behandelkamer. Hiervoor zijn binnen onze klinieken diverse protocollen en procedures opgesteld, waarmee de hoge kwaliteit wordt gewaarborgd.

De juiste opleiding(en), kennis en ervaring

Een belangrijk onderdeel is ons personeelsbeleid. Bij MKA Klinieken Nederland werken alleen mensen met de juiste opleiding(en), kennis en ervaring. Bij elk teamlid staat het leveren van kwaliteit als hoogste prioriteit. Nieuwe medewerkers moeten een gedragscode ondertekenen met als onderdelen veiligheid, hygiëne en privacy. Maar ook ondergaan ze een uitgebreid inwerktraject zodat ze precies weten hoe er binnen onze klinieken gewerkt wordt. Maar hoe weet u dat wij de genoemde kwaliteit leveren?

ZKN Keurmerk

Voor onze klinieken, in zowel Utrecht als Den Haag, hebben wij het ZKN Keurmerk behaald. Klinieken met een keurmerk van brancheorganisatie Zelfstandige Klinieken Nederland voldoen aan zeer strenge eisen. Er werken altijd medisch specialisten in een kliniek en de ruimten en apparatuur zijn veilig en hygiënisch. Patiënten hebben niet te maken met (lange) wachtlijsten en kunnen erop vertrouwen dat de behandeling naar wens verloopt.

Om onze kwaliteit te waarborgen, wordt gebruik gemaakt van een veiligheidsmanagementsysteem. Met dit systeem hebben wij onder andere inzicht in de risico’s en kunnen wij snel en adequaat schakelen in geval van klachten, incidenten en complicaties. Tijdens de periodieke audits van ZKN is toetsing van dit systeem een zeer belangrijk onderdeel. Zo weet u zeker dat bij ons te allen tijde de best mogelijke zorg verleend wordt.

Als u meer wilt weten over het ZKN Keurmerk, dan kunt u terecht op www.zkn.nl.

Patiënt-ervaringsenquêtes

Omdat wij continue bezig zijn met het evalueren en verbeteren van ons zorgproces, ontvangen patiënten in een bepaalde periode (ná een bezoek aan de kliniek) een patiënt-ervaringsenquête (PREM). De vragen gaan over hoe de patiënt het bezoek aan onze kliniek heeft ervaren en of hij/zij ruimte ziet voor verbetering. Uit alle ingevulde enquêteformulieren wordt een gemiddeld rapportcijfer berekend.

Een van de belangrijkste vragen is: hoe waarschijnlijk is het dat u onze kliniek aanbeveelt bij familie, vrienden of collega’s? Eind 2020 scoorden onze klinieken gemiddeld een 9,4! Een mooie score waar wij zeer trots op zijn!

Klachten

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze kliniek. Wat kunt u doen?

  1. Blijf er niet mee zitten maar spreek ons erop aan! Dan proberen we er samen uit te komen. U kunt het best even vooraf contact leggen via de receptie, zodat de chirurg tijd voor u kan maken.
  2. Is uw klacht nog niet opgelost, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT (https://www.knmt.nl/voor-patienten/help-ik-heb-een-klacht), de beroepsvereniging waar onze kliniek bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en ons bemiddelen, met als doel alsnog een oplossing te vinden.
  3. Komt u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uit, dan kunt u voor €75 een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg (https://www.geschilleninstantiemondzorg.nl/). Dan wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld.

Privacy

Bij MKA Klinieken Nederland wordt veel waarde gehecht aan privacy. We zien het als onze taak om de gegevens van onze patiënten zo goed mogelijk te beschermen. Als u patiënt bij ons bent (of als uw kind patiënt bij ons is), verwerken we de persoonsgegevens van u (of uw kind). De manier waarop wij met uw gegevens omgaan, voldoet aan de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn, kunt u teruglezen in onze privacyverklaring.

Behandelingen

Wij zijn gespecialiseerd in diverse behandelingen en onderzoeken op het gebied van mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie.

Korte wachttijden

Wij hanteren zeer korte wachttijden voor een consult, diagnose of behandeling binnen één van onze klinieken.

100% vergoed

MKA Klinieken Nederland levert hoofdzakelijk verzekerde zorg welke vergoed is vanuit uw basis zorgverzekering.